SỰ KHÁC GIỮA DEMURRAGE (DEM) DETENTION (DET) VÀ STORAGE CHARGE

DEM & DET là 2 thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn cho mọi người trong hoạt động thương mại toàn cầu, vận chuyển hàng hóa đa quốc gia,… đều này dẫn đến rất nhiều tổn thất. Vậy DEM, DET là gì? Cách tính DEM, DET, Storage charge như thế nào đối với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu.

Khái niệm DEM , DET và Storage là gì?

DET (Detention): phí lưu container tại kho riêng
DEM (Demurrrage): phí lưu contaner tại bãi của cảng
STORAGE : Phí lưu bãi của cảng

- Hàng nhập khẩu: 
Demurrage charge thường được hiểu như là Phí lưu container tại bãi, do hãng tàu thu Chủ hàng.  Phí lưu container được tính từ ngày Container được dỡ từ trên tàu xuống bãi, cho đến ngày Chủ hàng nhận & kéo về kho riêng. 
Detention charge: thường được hiểu như là phí lưu Container tại kho riêng của chủ hàng hay thường gọi là Phí lưu Cont. Phí này được tính từ ngày Chủ hàng lấy container hàng, cho đến ngày Chủ hàng trả container rỗng về bãi được chỉ định.
Storage Charge: Phí lưu bãi được tính từ ngày Container được dỡ từ trên tàu xuống bãi, cho đến ngày Chủ hàng nhận & kéo về kho riêng mà  Cảng thu trực tiếp Chủ hàng.

Ví dụ: Trường hợp có 1 Container nhập, ATA của tàu là ngày 1 tháng 6. Storge theo quy định của hãng tàu: 5 ngày, DEM: 5 ngày, DET 3 ngày theo thông báo của hãng tàu.
Chi phí có thể phát sinh như sau:
Freetime DET & Storage từ ngày 1-5/6. Kể từ ngày thứ 06 trở đi thì Chủ hàng sẽ phải trả thêm phí DEM và STORAGE ( nếu hàng vẫn còn nằm trong bãi của cảng ) hay bạn sẽ phải trả phí DEM và DET nếu bạn đem hàng về kho riêng để dỡ hàng sau ngày quy định trên. Trong trường hợp bạn rút hàng tại bãi của Cảng sau 05 ngày được miễn nêu trên thì bạn phải trả phí lưu container ( DEM ) và lưu bãi ( STORAGE ).

- Hàng xuất khẩu:
Demurrage charge thường được hiểu như là Phí lưu container tại bãi, do hãng tàu thu Chủ hàng tính từ ngày Chủ hàng trả lại Container hàng đến các bãi chỉ định của từng hãng tàu, cho đến ngày các Container hàng được xếp lên tàu.
Detention charge thường được hiểu như là phí lưu Container tại kho riêng của chủ hàng hay thường gọi là Phí lưu Cont. Phí này được tính từ ngày Chủ hàng lấy container rỗng, cho đến ngày Chủ hàng trả container hàng về bãi được chỉ định.
Ví dụ: Có 1 container xuất, sẽ dễ phát sinh DET hơn do chủ hàng mượn cont rỗng về kho đóng hàng, trường hợp được free DET 5 ngày kể từ ngày lấy cont rỗng đến ngày hạ cont về bãi theo quy định, nếu sang ngày thứ 6 chưa hạ cont về bãi sẽ phát sinh DET .

Thứ 2 - Thứ 6 : Giờ làm việc từ: 8:30 - 17:00